เว็บบาคาร่า ส.บอลประกาศชื่อผู้ผ่านอบรมโปรไลเซนส์รุ่น2

เว็บบาคาร่า

เว็บบาคาร่า สมาคมฯ ประกาศรายชือผู้สมัคร ผู้ผ่านคุณสมบัติเข้าอบรมผู้ฝึกสอนหลักสูตร โปร ไลเซนส์ รุ่นที่สองของประเทศไทย

สมาคมกีฬา ฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกาศ รายชื่อผู้ฝึกสอนที่ ผ่านคุณสมบัติ เว็บบาคาร่า เข้าร่วมอบรมผู้ฝึกสอนหลักสูตร AFC ‘Pro” Diploma Coaching Course รุ่นที่สอง ซึ่งจะมีการอบรม Module แรก ณ เกียรติธานี คันทรี คลับ จังหวัดสมุทรปราการ ระหว่างวันที่ 28 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 19 คน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. ส.อ.วีรยุทธ์ บินอับดุลเลาะมาน
2. นายเอกลักษณ์ ทองอ่ำ
3. นายอิสสระ ศรีทะโร
4. นายอลงกรณ์ ทองอ่ำ
5. นายอัคถภรณ์ ชลิตาภรณ์
6. นายสุรพงษ์ คงเทพ
7. นายสระราวุฒิ ตรีพันธ์
8. นายศิริศักดิ์ ยอดญาติไทย
9. นายรังสรรค์ วิวัฒน์ชัยโชค
10. นายทวีศักดิ์ โมราศิลป์
11. นายญาณวิทย์ คันธราษฎร์
12. นายเจตนิพัทธ์ รชตเฉลิมโรจน์
13. นายจิราวัฒน์ ไหลนานานุกูล
14. MR.MARCO GOCKEL
15. MR.JORG PETER STEINEBRUNNER
16. MR.TETSUYA MURAYAMA
17. MR.SEOL KHYUN
18. MR.LEE CHANGYUP
19. MISS PHAN THI ANH DAO

สำหรับผู้ที่มีรายชื่อ ข้างต้น สามารถชำระเงินค่าสมัคร ก้อนแรกจำนวน 150,000 บาท ผ่านชื่อบัญชี สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทสไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา แม็กซ์แวลู พัฒนาการ เลขที่บัญชี : 406-806230-9 ก่อนวันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562 และงวดที่สอง จำนวน 250.000 บาท เว็บบาคาร่า (จ่ายก่อนเรียน Module 2) และ งวดที่สาม 100.000 บาท (จ่ายก่อนเรียน Module 3) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 500,000 บาท

เมื่อชำระแล้ว ส่งชื่อ นามสกุล, สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาพาสปอร์ต, ไซส์เสื้อ และ สลิปการโอนเงิน มาที่ coachingcourse@fathailand.org

โดยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายเทคนิค สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ โทร 02-408-1523 ในเวลาทำการ 09.00 – 17.00 น.